Conicap01

Conicap01

1 pár zátek do uŠí na drŽáku, snr 24 db